jump to navigation

Экологические новости за 11.07.09 Июль 11, 2009

Posted by klim75 in Экологические новости.
trackback

Біодизель в Україні чи з України?

Автор: Володимир СЕМЕНОВ (кандидат технічних наук, доцент)

Далекий 1999 рік. Отримано перші зразки біодизельного палива європейського зразка, розпочато експериментальні дослідження.

2009 рік — десять років самовідданої праці вченого, понад 50 наукових статей, шість патентів, участь у більш як 60 міжнародних науково-технічних конференціях, конгресах, самітах; спільна з МДТУ ім. М.Баумана монографія з біодизельного палива, ДСТУ 6081:2009 «Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги».

Десять років я інтенсивно працював у двох напрямах: перший — наукові розробки, другий — спроба (на жаль, невдала) просунути біодизельне паливо в масштабах України.

Україна належить до енергодефіцитних країн, тому що забезпечує свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах лише на 53% (імпортує 75% потрібного обсягу газу і 85% сирої нафти і нафтопродуктів). Залежність від імпорту нафти більшість розвинених країн розглядають як питання національної та енергетичної безпеки, а використання нафтопродуктів як джерел енергії несе в собі значну екологічну небезпеку. Таким чином, залежність від імпорту нафтопродуктів, ціни на які неминуче зростають, а також значне погіршення екологічної ситуації стимулюють інтенсивний пошук альтернативних джерел енергії.

Нинішня ситуація в нашій країні може зрівнятися з тією, в якій опинилося світове співтовариство в 1973-1974 роках. Нині для України настав час розвивати власні потужності для виробництва біодизельного палива з відновлюваних сировинних ресурсів.

Біодизельне паливо (біодизель, МЕРМ, РМЕ, RME, FAME, EMAG, біонафта та ін.) — це екологічно чистий різновид біопалива, одержуваний із жирів рослинного і тваринного походження і використовуваний для заміни нафтового дизельного палива (ДП). Із погляду хімії, біодизельне паливо являє собою суміш метилових (етилових) ефірів, насичених і ненасичених жирних кислот.

Таке паливо може використовуватися в будь-яких дизельних двигунах (вихорокамерних і передкамерних, а також із безпосереднім впорскуванням) як самостійно (в адаптованих двигунах), так і в суміші з дизельним паливом, без внесення змін у конструкцію двигуна. Сировинна база

Розглянемо складові сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні, до яких можна віднести: олії, одержувані з насіння олійних рослин, «мультисировину» м’ясокомбінатів (жири тварин), фритюрний жир, ліпіди мікроводоростей тощо.

Зважаючи на досвід європейських держав, виробництво біодизельного палива в Україні можна організувати на таких типах установок і заводів: дрібнотоннажні установки продуктивністю 300-3000 тонн/рік (для фермерів), регіональні (обласні) заводи 10-30 тис. тонн/рік, промислові заводи державного значення 50-100 тис. тонн/рік.

Відповідно до «Програми розвитку виробництва біодизельного палива на період до 2010 року» Україна має виробляти й споживати 2010 року понад 520 тис. тонн біодизельного палива, що потребує забезпечити валовий збір насіння ріпаку близько 1,7-1,8 млн. тонн. За врожайності ріпаку в середньому 20 ц/га потрібно засіяти 0,85-0,9 млн. га ріллі, що становить близько 3% загальної площі (33,8 млн. га) орних земель України. Заміна частини дизельного палива (1870 тис. тонн/рік), які нині споживає аграрно- промисловий комплекс України, на біодизельне дасть змогу забезпечити сільськогосподарську техніку бінарним біопаливом раціонального складу: 30% біодизельного + 70% ДП.

Найліпші умови для вирощування ріпаку озимого є у Львівській, Івано- Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Рівненській і Волинській областях. Яровий ріпак найкраще росте в Кіровоградській, Київській, Черкаській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях і Криму. Про вартість біодизельного палива

У країнах Євросоюзу виробництво біодизельного палива має істотну державну підтримку. У Німеччині його не оподатковують мінеральними й екологічними податками, існує система дотування вирощування ріпаку, у Франції податкова знижка становить 0,35 євро/літр. В Іспанії автомобілістам, котрі використовують біопаливо, дозволено безплатне внутріміське паркування. Загалом по Європі літр такого палива на 0,10-0,15 євро дешевший, ніж дизельного.

В Україні, за різноманітними даними, собівартість літра біодизельного палива становить від 2,2 до 3,0 грн. При цьому слід враховувати, що вона залежить від низки чинників: врожайності ріпаку, ефективності використання соломи і шроту, вартості хімічних інгредієнтів (метанолу й лугу), глибини переробки гліцеринової води, якості технологічного процесу одержання біодизеля.

Досі йшлося про потребу виробляти біодизельне паливо в Україні. Тепер перейдемо до розгляду його фізико-хімічних показників і еколого- експлуатаційних характеристик дизельних двигунів при їхній роботі на цьому різновиді палива.

У низці зарубіжних публікацій міститься інформація про те, що при проведенні порівняльних випробувань дизелів на дизельному й біодизельному паливі не встановлено якихось істотних розбіжностей у поведінці двигуна при зміні різновиду палива. Це можна пояснити хорошою якістю випробуваного біопалива, що забезпечується жорсткими вимогами до його хіміко- технологічних показників, закладених у національні стандарти на біодизельне паливо.

Із 1 березня 2010 року в Україні запроваджується національний стандарт ДСТУ 6081:2009 «Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні умови».

Цей стандарт гармонізовано з Європейським стандартом EN 14214:2003 «Паливо для автомобілів. Метилові ефіри жирних кислот для дизельних двигунів. Вимоги й методи аналізу».

В Україні вже діє стандарт ДСТУ 4840:2007, який передбачає сертифікацію дизельного палива з 5-відсотковою домішкою (В5) ефірів метилових жирних кислот (ЕМЖК). Сировиною для виробництва ЕМЖК є олія соняшникова ДСТУ 4492, олія соєва ДСТУ 4534, олія ріпакова ГОСТ 8988 і жир тваринний кормовий ГОСТ 17483.

Коротенько розглянемо вплив деяких фізико-хімічних показників біодизельного палива, обумовлених стандартом ДСТУ 6081:2009, на параметри дизеля та його еколого-експлуатаційні характеристики. Підвищена порівняно з дизельним паливом щільність на 10% і кінематична в’язкість у 1,5 разу сприяють деякому збільшенню (на 14%) далекобійності паливного факела та діаметра крапель розпиленого палива, що може привести до збільшеного потрапляння біодизельного палива на стінки камери згоряння й гільзи циліндра. Менші значення коефіцієнта стисливості біодизельного палива приводять до збільшення дійсного кута випередження впорскування палива й максимального тиску в форсунці.

Високе цетановое число біодизельного палива — 51 і більше — сприяє скороченню періоду затримки займання і менш «жорсткій» роботі дизеля. Підвищена майже втричі температура спалаху біодизельного палива в закритому тиглі (120°С і більше) забезпечує високу пожежобезпечність. Кисень (~ 10%) у молекулі метилового ефіру діє за такими напрямками. Наявність окислювача безпосередньо в молекулі палива допомагає інтенсифікувати процес згоряння і забезпечити вищу температуру в циліндрі дизеля, що, з одного боку, сприяє підвищенню індикаторного й ефективного ккд двигуна, а з іншого — приводить до деякого збільшення оксидів азоту NOх у відпрацьованих газах. Менша частка вуглецю (~ 77%) в молекулі біодизельного палива приводить до зменшення його нижчої теплоти згорання на 13-15% і збільшення годинної й питомої ефективної витрати палива. Для збереження номінальних параметрів двигуна при переведенні на біодизельне паливо треба перерегулювати паливну апаратуру (упор рейки паливного насоса високого тиску перевстановлюють на збільшення циклової подачі палива). Застосування біодизельного палива дає змогу забезпечити зниження викидів шкідливих речовин із відпрацьованими газами. Практичні поради

При експлуатації дизельних двигунів на біодизельному паливі слід звернути увагу на таке. Перед початком експлуатації двигуна на біодизельному паливі слід промити фільтр грубого й тонкого очищення палива. Через підвищену агресивність такого палива потрібно замінити паливні шланги і прокладки на виготовлені зі стійкого до біопалива матеріалу, а також ретельно видалити біодизельне паливо, що потрапило на лакофарбові покриття. В окремих випадках потрібно частіше міняти моторні оливи через можливе розрідження біодизелем, що потрапляє в них.

Можливе деяке збільшення рівня шуму й димності при холодному пуску, при знижених температурах слід застосовувати депресорні присадки.

Потрібно контролювати вміст води в біодизельному паливі (через його велику гігроскопічність), щоб уникнути небезпеки розвитку мікроорганізмів, утворення перекисів і корозійного впливу води, зокрема й на елементи паливної апаратури. «Творчих вам успіхів»…

Починаючи з 2002 року з питань виробництва і застосування біодизеля я звертався до президентів України Л.Кучми і В.Ющенка, прем’єр-міністрів В.Януковича та Ю.Тимошенко, кількох міністрів палива й енергетики, аграрної політики, освіти і науки, економіки та інших. Завжди одержував відповідь: так, проблема відома, в Європі виробляють 6 млн. тонн біодизеля, поліпшується екологія, знижується енергозалежність країни, але… грошей немає. «Творчих вам успіхів»…

Закон України «Про альтернативні види палива» ухвалено ще 2000 року. На сьогодні є сім чи вісім підзаконних актів, постанов КМ України, а віз і нині там. Немає дієвих механізмів його реалізації.

Систематично відвідуючи практично всі науково-технічні конференції й виставки (за дев’ять років близько 60), так чи інакше пов’язані з альтернативними різновидами палива, я постійно чую доповіді менеджерів із Німеччини, Франції, Австрії, Туреччини про біодизельні й біоетанолові заводи, які можна придбати за ціною від 8 млн. (Франція) до 20 млн. євро (Німеччина) залежно від річної продуктивності (від 20 до 100 тис. тонн).

Схема проста. Даються інвестиції (на чотири-п’ять років), будується завод, і виробленим із місцевої сировини біодизелем, що вивозиться за кордон, Україна розплачується за поставлене устаткування.

Цікава ситуація склалася в Німеччині. У зв’язку з тим, що в цій країні маховик виробництва біодизеля обертається вже понад 20 років, спостерігається надвиробництво біодизельних заводів при обмежених посівних площах під ріпак (близько 12-14%). Виробники біодизеля мали великі дотації й субсидії від держави, нульові податкові ставки. За загального зростання виробництва біодизеля в Європі 2008 року до 6 млн. тонн (5,6 млн. тонн 2007 року) виробництво в Німеччині скорочується за рахунок жорсткості податкової політики. Таким чином, на нашу країну, уряд і чиновників вищого рангу йде постійний тиск із боку країн — виробників біодизельних установок і заводів.

На мій погляд, треба категорично відмовитися від імпорту біодизельного устаткування, а через тендерний механізм (на ділі, а не на словах) із залученням експертів і фахівців вибрати вітчизняних виробників біодизельних заводів. До них можна віднести полтавський завод «Укрбудмаш», який виробляє біодизельні установки потужністю від 1 до 14 м3/год (від 8 до 90 тис. тонн біодизеля на рік). Нині один із таких заводів монтується в Іспанії, демонструвалися ці установки в США, Сінгапурі й інших країнах. Виробництво біодизельных установок європейської якості налагоджено в Дніпропетровську (ТОВ «БіодизельДніпро»), Краматорську (НВП «Спеціальні технології»), Києві (НВО «Тренд»), Донецьку (ТОВ «Техносоюз»).

В Україні, за даними Міністерства аграрної політики, нині побудовано 42 біодизельні установки й заводи, які за повного завантаження можуть виробляти мінімум 500 тис. тонн біодизельного палива на рік (тільки в м. Калуші Івано-Франківської області побудовано завод на 170 тис. тонн). У фермерських господарствах України виробляється від 50 до 70 тис. тонн біодизеля на рік. Одержану при виробництві біодизеля G-фазу (гліцеринову фазу), а це 10% від вихідної олії (тваринного жиру), фермери спалюють у спеціалізованих котлах, використовуючи тепло для виробничих потреб.

Та повернемося до питання про сировину для одержання біодизеля, а також біоетанола (як замінника частини бензину). 14 жовтня 2008 року мене як експерта з біодизелю запросила компанія ES Group на круглий стіл «Світова продовольча криза — шанс для України». От стислі дані, оприлюднені під час цього представницького заходу: в Україні зібрано близько 3 млн. тонн ріпаку (це становить 10% від світового показника), близько 50 млн. тонн зернових, більша частина — це фуражне зерно, нікому нібито й не потрібне. Виробляй біоетанол (близько 350 л із тонни) і заливай у бензобак. Та ба!

Кілька слів про набридлу вже всім тему інвестування (зарубіжного чи вітчизняного) у виробництво біодизеля. Інвестор прийде на ринок біопалива за наявності чотирьох основних умов.

1. Енергетична залежність країни-реципієнта (хоча в Росії, за моїми даними, будується кілька біодизельних і біоетанолових заводів).

2. Наявність у цій країні державної програми підтримки розвитку біопаливного виробництва (законодавчі акти, стандарти і нормативи).

3. Сировинне забезпечення виробництва біопалива.

4. Стабільна політична обстановка в країні.

Перший і третій пункти в Україні виконуються, чого не можна сказати про другий і, особливо, про четвертий. Без політичної стабільності та гарантій захисту інвестицій великий капітал навряд чи прийде в Україну, і ми приречені на роль «сировинного придатка» Європи.

І останнє, про що хочу сказати в цій статті. Ринок біопалива в Україні розвиватиметься в двох випадках: або в «примусовому» порядку — обов’язкова добавка біодизеля (біоетанола) у нафтове паливо (країни — члени ЄС), або при різкому подорожчанні традиційного палива з нафти при зниженні платоспроможності населення. Говорити про такі високі матерії, як екологія, здоров’я нації, парниковий ефект, поки що не доводиться.
Источник: Зеркало Недели

Не навреди! Это должен помнить каждый… строитель

Правительство ФРГ выделило 400 миллионов евро на сохранение климата в Украине
МИНИСТР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГЕРМАНИИ ЗИГМАР ГАБРИЕЛЬ И ПОСОЛ ГЕРМАНИИ В УКРАИНЕ Д-Р ГАНС-ЮРГЕН ГАЙМЗЬОТ: «В УКРАИНЕ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, НО ОНА ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ»

Очевидно, что вопрос сохранения воды, электроэнергии, газа, нефти и других природных ресурсов вскоре станет для мира задачей N1. В частности, это уже произошло в Германии, где, по словам федерального министра окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Зигмара Габриеля, проблема экономии ресурсов является даже важнее основного инстинкта. А еще такими же важными являются экология и адаптация к изменениям климата, которые уже произошли. Поэтому на проблему здесь смотрят глобально, в частности, как сделать, чтобы строительство, которое и в дальнейшем во всем мире будет оставаться передовой отраслью, минимально влияло на экологию, а в последствии — и на здоровье людей.

Этот вопрос тесно связан с внедрением в быту и на производстве альтернативных технологий и глобальной задачей уменьшения влияния на климат. И если Швеция, Швейцария или Германия работают в этом направлении на полную мощность, то Украина традиционно жалуется на отсутствие средств.

400 миллионов евро — это сумма, которую вряд ли выделило бы наше правительство на внедрение в Украине энергосберегающих проектов и рамках Международной инициативы по защите климата Федерального министерства экологии, защиты природы и реакторной безопасности Федеративной республики Германия. Инициируемый в марте 2009 года, проект будет на протяжении четырех лет осуществляться совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины, Министерством экологии и природных ресурсов и Немецким обществом технического сотрудничества (GTZ). Также в посольстве Германии в Украине открылась выставка, которая вскоре будет показана по всей Украине, «Энергоэффективное строительство», на которой можно узнать, каким образом можно сохранять природные ресурсы, эксплуатируя дом (начиная от котлов и заканчивая кондиционерами в комнатах) и сколько СО2 этот дом ежегодно будет выбрасывать в воздух. То есть перед внедрением любой новации в строительство предварительно должны быть проведены расчеты о ее потенциальном влиянии на окружающую среду.

— Украина несет очень тяжелые антропогенные нагрузки. Речь идет о миллиардных отходах горно-металлургического комплекса, химической промышленности. Многие годы не решается вопрос с твердыми бытовыми отходами, есть и другие нерешенные проблемы. В нашем министерстве и научных учреждениях есть много наработок в сфере энергоэффективных технологий, но мы констатируем, что нынче нет ресурсов для реализации передовых идей, которые бы уменьшили давление антропогенной нагрузки и уровень загрязнения воздуха и окружающей среды в целом. Что касается дефицита средств и ресурсов, то мы не имеем достаточно резервов, в том числе и бюджетных, для того, чтобы внедрять на государственном уровне альтернативные энергосберегающие технологии. Только за счет таких проектов, как немецкий «Энергоэффективная застройка», мы действительно имеем возможность что-то делать, — сказал заместитель министра охраны окружающей природной среды Иван Чернокур.

По данным специалистов, если глобально сравнивать Украину с государствами, в которых давно работают передовые технологии, то показатель нашей энергоэффективности является очень невысоким. В то же время у нас — наибольший объем энергопотребления (прежде всего, речь идет о жилых домах, промышленности и транспорте). Что касается использования первичной энергии в домах, то она вызвана большими расходами в процессе генерирования и ее транспортировки, а также очень недостаточным уровнем применения энергосберегающих методов строительства и строительных технологий.

Именно поэтому целью украинско-немецкого проекта «Энергоэффективная застройка», который продлится до июля 2013 года, будет научить украинских инвесторов, представителей власти и застройщиков строить современные сооружения. Для этого общество GTZ проведет конкурс проектов по всей Украине: речь идет не только о жилых домах, но и об учреждениях культуры, больницах, учебных заведениях, гостиницах и тому подобное.
Источник: http://www.day.kiev.ua/276763/

Вместо того, чтобы отрасль поднять, ее «топят»…

12 июля в стране отмечается День рыбака.

Абсурдно, но факт Украина располагает площадями внутренних водоемов — одними из самых значительных в Европе — годными для выращивания рыбы. Наш водный фонд, превышает 1,1 миллиона гектаров. В том числе: водохранилища — около 800 тысяч гектаров; пруды — 122,5 тысяч; озера — свыше 100 тысяч; другие водоемы — более 30 тысяч.
Показательно, что одна пятая украинского «зеркала» приходится на Одесскую область — свыше 200 тысяч гектаров.
При грамотной организации дела, объем годовой добычи рыбы может составлять не менее 3 центнеров с гектара, то есть, 330 тысяч тонн в год — это больше, чем потребляет страна сегодня, при том, что две трети рынка рыбной продукции составляет импорт.

Умирающая отрасль В минувшем году рыбопромысловые предприятия и предприниматели Одесщины добыли около 11 тысяч тонн рыбы — более чем на треть меньше, чем в предыдущем году.
Одесская область всегда входила в число основных рыбодобывающих регионов страны, и до 2005 года стабильно лидировала по объемам вылова, уступая разве что Севастополю с его гигантским (по нынешним меркам) флотом. Сегодня мы уже уступаем и Донецкой, и Запорожской областям, обладая при этом естественными водными ресурсами, намного превосходящими потенциал обоих этих регионов вместе взятых.
По данным Госкомстата, ранее наша область первенствовала по такому показателю как доля в общем улове во внутренних водоемах страны. Мы поставляли на украинский рынок до одной пятой этого улова. Сегодня рыболовство в области — умирающая отрасль. Здесь зафиксирован и самый низкий размер средней официальной зарплаты — 712 грн.

На фоне грустных признаний о рекордном падении отечественного ВВП, других кризисных явлений в экономике, как «бальзам» на душу, прозвучало сообщение Госкомстата о том, что с начала текущего года вылов рыбы в Украине увеличился на 17,2 процента и составил 60,4 тысяч тонн.
Напомним, что в минувшем году рыболовецкие предприятия Украины добыли 224,2 тысячи тонн рыбы и других водных ресурсов, что на 4,9 процента больше, чем в 2007 году.

Горький «бальзам»

Только «бальзам», на самом деле, не лечит. Год назад, Коллегия Счетной Палаты рассматривала вопрос о состоянии рыбной отрасли. Вкратце ее выводы свелись к констатации сплошного негатива: с 2005 года отрасль стала «профессионально не управляемой». Вследствие этого, страна из года в год «укорачивает» одну из важнейших составляющих продовольственной безопасности — обеспечение населения рыбой и рыбной продукцией собственного производства. В 2007 году улов рыбы в Украине сократился до 207 тысяч тонн или вдвое за последние десять лет. Поэтому рост — на самом деле не рост, а жалкие попытки хотя бы попытаться выйти на уровень 2004 года.
Объем зарыбления водоемов за последние четыре года уменьшился почти в семь (!) раз и сегодня продолжает падать, что приводит к постепенной потере запасов речных и озерных обитателей страны. Зато импорт рыбы возрос в 2,5 раза. Счетная Палата подытожила: государственная политика в сфере обеспечения продовольственной безопасности по отношению к рыбным ресурсам фактически переориентирована на импорт и утратила свое экономическое значение.

Бедный на богатстве

Украина занимает третье место в Европе по общей площади водоемов, но одно из последних мест как по их культуре, так и по промышленному освоению. А мы могли бы в состоянии сами прокормить себя рыбой, если учесть, что новые и эффективные технологии без ущерба природе и водному миру могли бы приносить 1214 центнеров рыбы с каждого гектара водной поверхности. То есть, реально продуктами рек, прудов и озер мы могли бы завалить страну, обеспечив получение объемов рыбы до полутора миллионов тонн в год, без учета промысла на морях и в океанах!
Что же мы имеем по факту?
По потреблению рыбной продукции мы занимаем одно из последних мест в Европе и мире. При физиологически обоснованной норме — до 22 килограмма на человека в год, мы потребляем меньше 14 килограммов. При этом собственный годовой улов у нас составляет 4,5 килограмма на человека. Еще 9,5 килограммов мы покупаем за границей.
Для сравнения: в Норвегии на человека приходится порядка 51 килограмма рыбы в год, в Исландии — 55, Японии — 60, Южной Корее — 86.
Наш 14килограммовый показатель считается хорошим, потому что его почему- то сравнивают с «уровнем» девяностых годов, когда потребление составляло 3,5 килограмма в год.

Кто «заказал» «косяки»?

В ходе аудита Счетной Палаты было установлено, что «управленческие решения руководителей Госрыбхоза по планированию, распределению и использованию средств государственного бюджета, выделенных на развитие рыбного хозяйства в 2007 году и первом квартале 2008 года, оказались неэффективными.
Использование этих средств проводилось в нарушение действующего законодательства, достижение результативных показателей выполнения бюджетных программ не было обеспечено, а отрасль рыбного хозяйства доведена до кризисного состояния».
Аудит также показал, что, в нарушение Закона Украины «Об Общегосударственной Программе развития рыбного хозяйства на период до 2010 года», Минагрополитики и Госкомрыбхоз не обеспечили ее выполнения. За четыре года действия Программы ни один из показателей не был выполнен, а ответственные органы даже не владеют в полном объеме достоверной информацией о выполнении мероприятий.
Ввиду всего этого совершенно не кажется странным, что получить официальную объективную информацию о состоянии рыбодобычи в Украине, крайне сложно. Жаль, что Счетная Палата ограничилась бюрократическим языком документа, потому что за всеми этими «неэффективными» решениями и тратами «в нарушение действующего законодательства» совершенно очевидно просматривается казнокрадство. Поэтому подлинное положение дел узнать практически невозможно, и приходится пользоваться данными независимых экспертов, чистота исследований которых гарантируется только их личным опытом и знанием дела.
Так, по свидетельству открытых источников Киевского института проблем управления имени Горшенина, в 2008 году импортеры завезли в Украину около 500 тысяч тонн океанической и морской рыбы в замороженном и охлажденном виде, тогда как в 2007 году импорт составил около 360 тысяч тонн.
Советник министра аграрной политики Украины Аркадий Филимонов приводит несколько другие цифры: 400 тысяч тонн импорта рыбы в позапрошлом году против 580 тысяч тонн в прошлом.
Ну, а какая разница? Все равно доминирует рынок, и все участники рынка признают: объемы отечественной добычи в последние годы неуклонно снижаются, а «пустоту» заполняет импорт.
Назвать это естественным проявлением причинно-следственных связей ваш покорный слуга не может. Эти связи — неестественные, они спровоцированы и сильно походят на хорошо спланированную и грамотно осуществленную акцию, направленную против собственных производителей. Когда и кем это сделано не вызывает сомнений, хотя бы ввиду абсолютно конкретной точки отсчета. Стремительное падение отрасли началось в памятном 2005 году…

Не верь глазам своим

Эксперты утверждают: емкость организованного рыбного рынка в Украине достигает одного миллиарда долларов в денежном выражении и составляет 790 тысяч тонн. Еще столько же рыбы, по оценкам импортеров и производителей, украинцы покупают на неорганизованных рынках у частников-одиночек и браконьеров, или у контрабандистов.
Перекрыть им «кислород» могут только стабильно работающие рыбодобывающие предприятия. Но они едва выживают. Только 210 тысяч тонн рыбы или 27 процентов организованного рынка закрывают отечественные рыбаки. Весь отечественный улов делится на три части. 19 процентов, или порядка 40 тысяч тонн, выращивают во внутренних водоемах Украины. Еще до 60 тысяч тонн (что составляет около 29 процентов) ловят в Азово-Черноморском бассейне. И более 100 тысяч тонн (или 50 процентов) наши промысловики добывают в Тихом и Атлантическом океанах.
Последние годы украинские компании сокращали улов рыбы примерно на 10 процентов ежегодно, и только 2008 год (как упоминалось выше) принес небольшой рост. Но это вовсе не означает роста реального, который можно ощутить на прилавке.
По словам сотрудника одной из рыбодобывающих компаний, часто наши промысловики продают улов прямо с сейнера тем иностранным покупателям, которые появляются вблизи. Таким образом, «вал» засчитывается в пользу фирмы, а «натура» появляется у иностранцев. Это удобно и выгодно для добывающей кампании — она экономит на налогах, не тратит средства и силы для доставки товара на берег — все берет на себя покупатель. Не исключено, что потом та же «натура» попадает на наш прилавок в качестве импортного продукта.
Потребителю может показаться, что супермаркеты у нас заполнены отечественной продукцией, ведь на вакуумной упаковке рыбных пресервов стоит украинская маркировка: сделано в Киеве, Одессе, Севастополе или Днепропетровске. Но многие производители, реквизиты которых вы найдете на этой упаковке, являются просто предприятиями по ввозу и переработке сырья. Чаще всего они работают именно с импортным продуктом, ведь отечественные рыболовы предпочитают перерабатывать свою рыбу сами.
Существующее положение дел с засильем импорта ставит весь рынок в жесткую зависимость от валютных колебаний, ставок таможенных пошлин и новых нетарифных ограничений (например, введения какой-либо дополнительной маркировки для пищевых продуктов). Украинцы ощутили эту зависимость на себе в начале года, когда из-за резкого скачка курса доллара рыба мгновенно подорожала.
Такая ситуация, безусловно, выгодна импортерам. По данным компании «Pro- Consulting», в 2008 году цены на рыбу в Украине выросли на 20 процентов, хотя отпускные цены на нее не менялись. Это привело к росту оптово- розничного оборота на украинском рынке почти на 50 процентов.
«Рентабельность бизнеса у некоторых украинских импортеров рыбной продукции стала измеряться трехзначными цифрами», — констатируют эксперты.

Обещать — не значит жениться…

Довести объемы потребления до мировых стандартов государство планировало к 2010 году. При этом рынок потребления должен был вырасти до одного миллиона тонн. Согласно Госпрограмме развития рыбной отрасли, собственный вылов рыбы — и пресноводной, и морской, и океанической — страна должны была довести до 750 тысяч тонн (напомню, мы можем производить до полутора миллионов тонн только пресноводной!), остальную часть рынка закрыть за счет импортных поставок.
Фактически импортеры должны были бы смириться с тем, что им придется поставлять на наш рынок достаточно скромный ассортимент продукции, в основном, экзотического и деликатесного качества. Но все получилось как всегда: продекларировали одно, а сделали прямо противоположное.
Задача государственной важности состояла в том, чтобы обеспечить обновление рыбопромыслового флота и рыбных хозяйств — либо за счет государственной помощи, либо за счет льгот и преференций рыбодобывающим кампаниям. Без этого поднять отечественную отрасль было невозможно. Итог: вместо того, чтобы отрасль поднять, ее «топят» — обновление ресурсов никто не собирался поощрять, тем более, финансировать.

Океанический флот «усох» в 12 раз!

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия мощный рыболовецкий флот Украины занимался промыслом у берегов Мавритании и Марокко, России и Антарктиды. Материально-техническая база позволяла добывать, перерабатывать, хранить и продавать через систему дистрибуции до 750 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции в год.
Прежде инфраструктура отрасли включала рыболовецкий флот, систему доставки продукции и сырья (автомобильный, морской, железнодорожный транспорт), систему хранения (хладокомбинаты), перерабатывающие заводы, сеть оптовой и розничной торговли, научно-исследовательские институты.
В соответствии с принципами плановой социалистической экономики украинская рыбная промышленность специализировалась на производстве и поставках в Госрезерв и Советскую Армию главным образом консервов из сардин и сардинеллы, а другие республики (в первую очередь Российская Федерация) поставляли сырье (сельдь, скумбрия и столовые сорта рыбы) на потребительский рынок Украины. С распадом Союза исчезли централизованные поставки, а с ними и сырьевая база.
Сегодня суда под украинским флагом могут вести промысел только в Азово- Черноморском бассейне, в низкопродуктивной зоне Мавританского побережья (сардинелла, сардина) и в ограниченном районе открытой рыболовной зоны возле берегов Канады (креветка). В остальных районах промысла лов невозможен без прямого финансирования из бюджета эксплуатационных затрат флота.
В этом плане следует отметить, что мероприятия «Национальной Программы строительства судов рыбопромышленного флота Украины на 20022010 годы», утвержденной в 2002 году, не выполняются с момента ее принятия. Как следствие, старение судов перешагнуло критический рубеж (средний возраст достигает 30 лет). В результате постепенного списания судов, наш океанический флот, состоявший из 165 судов в 1995 году, «усох» в 12 раз (!) — до 14 судов в текущем году, что привело к окончательной потере отраслью статуса одного из гарантов продовольственной безопасности страны.
Кажется фантастикой, но еще с десяток лет назад у нас были суда рыбколхозов из районов и сел. Так, моряки рыболовецких хозяйств Коминтерновского района вели промысел и в Черном море, и в Атлантическом океане!

Умирающий водоем

По данным Международной маркетинговой группы «ММГ», последние крупные промысловые уловы во внутренних водоемах Украины пришлись на конец восьмидесятых годов прошлого столетия — тогда на ряде днепровских водохранилищ в среднем за год вылавливалось 2025 тыс. тонн рыбы (плотвы, леща, тюльки и толстолобика). С начала девяностых годов (по понятным причинам) произошел резкий спад лова, который к 1997 году снизился до минимальной отметки — 7 тысяч тонн. За последующие восемь лет рыбодобыча во внутренних водоемах незначительно увеличилась, но так и не смогла приблизиться к показателям советских времен. Одна из главных причин — оскудение естественных ресурсов, происходящее, по мнению экологов, из-за загрязнения водоемов сточными водами, интенсивного (а зачастую — браконьерского) рыболовства, отсутствия нормативно-правового регулирования промысла.
Наиболее ценные виды рыбных ресурсов в водоемах Украины — на грани исчезновения. Еще 15 лет назад запас осетровых в Азово-Черноморских водах суммарно достигал 70 тысяч тонн. Сегодня лов осетровых вообще запрещен. В результате, имея на Черном море протяженность береговой линии, равную турецкой, Украина отстает от нее по объемам вылова в 56 раз, обладая при этом «зеркалом» внутренних водоемов свыше 1,1 миллиона гектаров, чего в Турции практически нет.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг промысловой добычи судака, количество которого в водоемах Украины после массового экспорта в Западную Европу сократилось до граничных пределов. Особенно оскудели запасы рыбы в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, где общие показатели по добыче сократились в несколько раз.
В принципе, практически, все проблемы, относящиеся к внутренним водоемам Украины, в полной мере можно отнести и к Тилигульскому лиману. Видовой состав и численность рыбы здесь всегда зависели от гидролого- гидрохимического режима и в первую очередь от солености вод.
Из прошлого сохранилось мало информации, но в конце XVIII века в Тилигульский лиман, по свидетельству исследователей тех лет, заходила красная рыба, скумбрия, ставрида и даже тунец. То есть, лиман имел постоянную связь с морем. А уже столетие спустя современники отмечали, что в южной части лимана обитали бычки: кнут, рыжик, зеленчак, а также глосса и игла. В северной же части ловились плотва, судак, сазан. То есть, можно заключить, что в этот период лиман был изолирован от моря.
Именно это, а также маловодный период в конце двадцатых годов прошлого столетия и отсутствие связи с морем привели к усыханию лимана.
Вершина его (выше села Калиновки) полностью пересохла и превратилась в солончаки. Пресноводные рыбы, населявшие водоем, погибли. К тому времени лиман потерял свое рыбохозяйственное значение. Сохранились только бычок зеленчак, камбала глосса и морская игла.
В 193234 годах, благодаря мощным паводкам и обильным осадкам, водоем опресняется, а повышение уровня лимана приводит к прорыву пересыпи. Прорывы в пересыпи Тилигульского лимана образовывались в 1934,1940 и 1945 годах под напором обильных склоновых стоков, вызванных мощными атмосферными осадками и весенними паводками речек Тилигул, Балайчук, Цезария и других.
К сожалению, сегодня от них остались только воспоминания.
Но государство в то время понимало, что реки, впадающие в лиман, обеспечить повышение его уровня не смогут, и в 1959 году в пересыпи Тилигульского лимана построили трехкилометровый запускной канал, оборудованный в устье бетонными шлюзами. Благодаря этому, в 1960 году в лимане регистрируется уже 45 видов рыб, а в 1964 году — 49 видов. В их числе 16 каспийских, 14 морских и 19 пресноводных.
После 1991 года очищением канала перестали заниматься…
Сейчас, только благодаря усилиям дирекции Тилигульского рельефно — ландшафтного парка, время от времени канал частично очищается, что дает возможность, хоть в какой-то степени оттянуть неизбежную гибель водоема. И, естественно, экологическую катастрофу, которая коснется, в первую очередь, прилиманских сел Коминтерновского и Березовского районов, а также некоторых районов Николаевской области.

Дешевая рыба не нужна

Жители Коминтерновского и Березовского районов в силу их расположения на берегу Тилигульского лимана имеют, так сказать, эксклюзивную возможность потреблять свежевыловленную рыбу. Пользуются ли они этой возможностью? Увы…
На причал рыболовецкой бригады, в районе с. Петровка, я приехал чуть свет. Рыбаки уже вернулись с лимана и выгружали свой нехитрый улов. В основном, это были бычки. Кое-где, очень редко, попадались пиленгас или камбала — глосса. Глядя на улов, вспомнил данные дирекции Тилигульского РЛП, в соответствии с которыми, вылов рыбы в лимане за последние годы уменьшился практически вдвое.
Напрасно искать среди улова сазана и карпа — соленость лимана если и не достигла максимальных показателей за всю историю наблюдений, то сильно к ним приблизилась.
…С вечера, после захода солнца, уходят рыбаки «на воду» — расставляют сети. А уже перед рассветом собирают улов. И в таком режиме — несколько месяцев, вплоть до поздних холодов. Экипаж лодки — два человека. В помощниках у Ивана Михайловича Дякивнича — Сергей Нечай из села Петровки Николаевского района. В этом исключительно сухопутном селе работы сейчас не сыскать, вот и пришлось Сергею податься в рыбаки.
Еще одно рыболовецкое звено — семейный экипаж. Виктор Соловей из села Ново- Николаевка работает с сыном Виталием. Эта трудолюбивая семья хорошо известна в селе. Пока мужчины «в море» хозяйка ухаживает за личным стадом — четыре коровы! Виктор Николаевич разводит руками: а как выжить? Собрался было завести собственную крупорушку, съездил в Запорожье, закупил на заводе оборудование. Но, увы… Не хватило денег на подключение к электросети. В РЭС такую сумму назвали, что от планов пришлось пока отказаться.
…На причале работают три звена. Все обеспокоены состоянием протоки лиман — море. Ведь, от этого зависит не только добыча рыбы, но и экология их родных сел. Волнует рыбаков также и проблема реализации продукции. Бычок очень дешев, и, казалось бы, с этим сложностей быть не должно. Но это только так кажется. Люди нервничают. При мне они безвольно разводили руками: нет покупателей на сегодняшний улов, хоть бери и сам становись за прилавок!
Вот уж воистину, удивительная страна! Большинство граждан отказывают себе в рыбе из-за дороговизны, а дешевую посредники принимать не хотят… Виталий Славин
Источник: http://www.chaspik.info/bodynews/5314.htm

Энергия из ничего

Светлана ТАРАСЕВИЧ, Григорий КВАСНЕВСКИЙ, специально для «Профиля»

По официальным прогнозам, доля альтернативных видов энергии к 2030 году должна вырасти до 15,5%. На фоне планов США, Западной Европы и Китая эти планы выглядят скромно. Однако даже они кажутся пока несбыточными: энергия воды, солнца, ветра и прочих возможных источников достается человечеству очень нелегко.

Человечество поглощает все больше и больше энергии. Но энергетические ресурсы не бесконечны. Кроме того, уголь портит воздух. Газ и нефть — тоже. К тому же их приходится закупать в основном за рубежом, что делает страну заложницей соседей. Мирный атом выглядит симпатично — дешево и вроде бы чисто. Но после Чернобыля даже самые надежные АЭС вызывают подозрение. Не говоря уже о том, что энергия, вырабатываемая атомной электростанций, кажется дешевой, только если отбросить все затраты на строительство, утилизацию и т. д.

Двадцать лет назад началась мировая мода на альтернативную энергетику. С тех пор в новостях регулярно появляются сообщения о новых проектах, позволяющих делать энергию прямо из воздуха. Кажется, не сегодня — завтра, дымящие ТЭС уйдут в прошлое, а на их месте окажутся солнечные батареи, ветровые генераторы и прочие достижения научно-технического прогресса. По данным ООН, инвестиции в развитие возобновляемых энергоносителей во всем мире в прошлом году установили новый рекорд, достигнув $155 млрд.

Между тем на пути к светлому и зеленому будущему лежит немало проблем. Одни технологии прекрасны в экологическом смысле, но никак не могут выйти на уровень экономически эффективных, и нуждаются в постоянных дотациях со стороны государства (кстати, этой весной в Украине был принят закон, дающий большие льготы производителям и потребителям альтернативной энергии). В других случаях системы, хоть и создавались под экологическими лозунгами, на деле оказались не менее опасными для природы, чем уголь или мазут.

Сделать альтернативную энергетику не альтернативной, а одной из основных, могут только новые научные и технические разработки. «Профиль» попробовал разобраться, чего не хватает солнечным батареям, «ветрякам», и приливным электростанциям, чтобы обеспечивать весь мир дешевой и экологически безопасной энергией.

Солнечные батареи

Одно из самых перспективных направлений. Солнце светит повсюду, загонять энергию фотонов в розетку можно хоть на степном хуторе, хоть в центре мегаполиса.

Проблемы. Один киловатт, полученный от солнца, обходится минимум в десять раз дороже такого же киловатта, произведенного благодаря углю. Практически все солнечные электростанции дотируются государством. Кроме того, у солнечных батарей довольно низкий коэффициент полезного действия — в большинстве используемых моделей в электричество удается превращать лишь 15- 20% солнечного света.

Решение. Ученые пытаются всячески совершенствовать фотоэлементы, используя столь модные сейчас нанотехнологии. Одни создают хитрые кремниевые структуры, позволяющие улавливать больше света. Другие экспериментируют с многослойным «пирогом» из разных полупроводников типа арсенида галия. А недавно в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована статья, в которой предлагается использовать для создания солнечных батарей некоторые виды бактерий.

В лабораторных условиях удавалось достигать КПД больше 40%, а ученые из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) заявили, что создали технологию с эффективностью аж 54% (с такими показателями можно использовать даже свет звезд).

К тому же стоимость электричества, вырабатываемого за счет энергии солнца, постоянно снижается. Если в 1976 году она составляла около $2 за кВт/час, то сегодня от $0,15 до $0,50 за кВт/час. Ожидается, что в ближайшие два — пять лет в некоторых странах (Германия, Италия, Япония и Испания) и отдельных штатах США стоимость солнечного электричества может сравняться со стоимостью энергии, вырабатываемой теплоэлектростанциями.

Термоядерная энергия

Если верить прогнозам, к концу этого века об энергетических проблемах можно будет забыть. Ученые давным-давно обещают нам настоящий рог изобилия — управляемый термоядерный синтез. Предлагается использовать реакции, сходные с теми, что происходят в недрах Солнца: атомы изотопов водорода (дейтерия и трития) сливаются в атом гелия, и в результате вырабатывается уйма энергии. Термоядерное топливо в миллионы раз калорийнее нашей любимой нефти. При этом нет риска катастрофы наподобие Чернобыльской, а сырье можно получать из обычной воды.

Проблемы. Об управляемом термоядерном синтезе начали говорить еще в 50-х годах. Но до сих пор ни один промышленный реактор так и не был построен. На пути к термоядерной энергетике оказалось немало проблем, как технических, так и финансово-политических.

Решение. В 2006 году ведущие страны мира все-таки сумели договориться о строительстве экспериментального реактора ITER стоимостью 12-15 миллиардов долларов. В 2016 году он должен быть запущен. Если все пойдет хорошо, то в 2020-2030 годах начнется проектирование коммерческих термоядерных реакторов, которые будут полноценно работать где-то к 2060 году.

Ветроэнергетика

Зеленые поля, на которых мирно крутятся ветряки — самая популярная иллюстрация экологической утопии. Впрочем, она не такая уж утопичная: инвестиции в создание ветровых энергоустановок в прошлом году составили $51,8 млрд.

Проблемы. Массовому использованию этой технологии мешает погода — при недостаточном ветре электричества получается слишком мало. К тому же этот вид экологической энергетики оказался вредным для природы. Вибрация и движение лопастей опасно для птиц, грызунов и прочей фауны.

Решения. Ученые постоянно пытаются как-то усовершенствовать форму лопастей, что бы они могли ловить даже слабый ветер. В последнее время в моду входят «оффшорные ветряные электростанции», которые строят в море километрах в десяти от берега. Например, совсем недавно норвежская StatoilHydro и немецкая Simens установили первую партию плавающих ветряных турбин. Достоинство таких электростанций в том, что они могут перемещаться по океану, выбирая наиболее ветреные места.

Геотермальная энергия

Наша планета сама по себе неплохой источник энергии. Главное — суметь ее использовать.

Проблемы. Хорошо, когда горячие источники расположены близко к поверхности или вообще выплескиваются наружу. Например, в Исландии благодаря геотермальным водам вырабатывается как минимум четверть всего электричества. А что делать, если гейзеров в округе нет? Есть и другая проблема. Подземные горячие источники часто содержат много веществ, которые опасны для оборудования и для окружающей среды.

Решение. Нужно бурить очень глубокие скважины. Каждый километр вглубь Земли — увеличение температуры в среднем на 20 градусов. То есть, пробурив пять километров, мы получим кипяток. При этом не обязательно искать воду. Существует технология Hot-Dry-Rock («горячий сухой камень»), при которой вода закачивается сверху и нагревается горячими породами. К примеру, Великобритания недавно объявила о готовности построить «сухую» электростанцию, недалеко от города Корнуэлл. Она будет превращать в энергию тепло горных пород, расположенных на глубине 3,5 километра. Из-за геологических особенностей температура на этой глубине выше «стандартной» — около 150 градусов.

Приливные электростанции

Кроме земли и Солнца альтернативная энергетика пытается задействовать и Луну, которая обеспечивает нам приливы и отливы. На сегодня самая крупная приливная электростанция — Ля Ранс во Франции, ее мощность 240 МВт. Рекордсменом могла бы стать спроектированная еще в советские времена, но так и не построенная Пенжинская ПЭС мощностью 87 ГВт.

Проблемы. Одна из основных технологических проблем — создание турбины, ведь в отличие от обычных гидроэлектростанций вода движется не в одном направлении, а в двух — прилив и отлив. К тому же, приливные станции чреваты массовой гибелью обитателей прибрежных вод.

Решение. Ученые и инженеры придумывают все новые и новые технологии. Некоторые из них особенно изысканы. Австралийская компания BioPower Systems спроектировала оригинальные приливную электростанцию, модули которой напоминают нечто среднее между хвостами рыб и крупными водорослями. Создатели уверяют, что они используют лучшие гидродинамические решения из всех придуманных эволюцией природы за 3,5 миллиарда лет. А британская фирма SMD Hydrovision разработала легкие и экономичные модули, которые плавают на глубине 30 метров, крепясь ко дну якорями на цепях. Количество оригинальных идей исчисляется сотнями. Если не тысячами.

Биотопливо

Вырабатывается из любых отходов растительного и животного происхождения или специально выращенных культур, например, сахарного тростника. На выходе получают биобутанол, биометанол, биоэтанол, биодизель, биогаз (смесь, в которой имеется метан и другие газы), биоводород.

Проблемы. Еще несколько лет назад мир был просто одержим идеей биотоплива. Чуть ли не каждый день появлялись заголовки о том, что удалось использовать в качестве топлива какие-нибудь бананы, орехи или навоз. Затем началось охлаждение — оказалось, что эта «экологическая овчинка» далеко не всегда «стоит выделки». Например, чтобы выращивать культуры на сырье, нужно осваивать новые площади и порой вырубать леса. Согласитесь, не совсем экологично. К тому же в мире растут цены на продовольствие, и пускать еду на горючее как-то не очень правильно.

Решения. Ученые успокаивают: проблемы были связаны с биотопливом первого поколения. А сейчас начинают использовать второе, грядет третье и четвертое. Вот, например, мусор. Можно научиться эффективно получать из него сингаз — смесь oксидa углepoдa и вoдopoдa. Для этих целей предлагают всевозможные разработки. К примеру, ученые из Санкт-Петербурга приобщили к этому делу плазмотрон. При обычной переработке мусора в горючий газ в атмосферу выбрасываются цианиды, диоксины и прочая гадость. Использование плазмы позволяет это делать чище и эффективнее.

Другой вариант решения проблемы — привлечение к энергетике бактерий, которые превращали бы в энергию водоросли, каменный уголь или тот же мусор.
Источник: http://www.profil-ua.com/index.phtml?action=view&art_id=1417

ВМХ: в Чернигове пока не разогнаться!

Изображавшееся в советских детских фильмах горячее лето обычно сопровождалось велосипедными звоночками и детскими радостными криками. Сегодня все немного изменилось: вместо детей с велосипедами вокруг нас — подростки со скейтами, на роликах и с велосипедами, которые правильно нужно называть BMX.
Такая активная молодежь кому-то, конечно, надоедает и мешает. Однако каждый житель Чернигова, подумав немножко, может прийти к традиционному заключению: все же хорошо, что эти парни спортом занимаются, а не пьют/колются/ищут себе приключений. Но мало того, что для занятий спортом вообще нужна хорошая самоорганизация и сила воли, — у черниговских экстремалов этих качеств должно быть вдвое больше. Ведь заниматься этим спортом в нашем городе негде. Без сомнения, нас окружает множество более актуальных проблем — больницы, дороги, водопровод… Но ни один из менее значимых вопросов не заслуживает того, чтобы быть забытым.

Славутич нас научит

Для многих черниговских молодых людей важным событием последних недель стал… День города в Славутиче. Шестого июня там открыли парк со специальными конструкциями для катаний.
— Идея построить такой парк, — рассказывает председатель славутичского городского спорткомитета Лидия Шанина, — возникла, можно сказать, с подачи молодежи, которая каталась… на ступеньках и перилах исполкома. В какой-то момент мэр этого не вытерпел — и теперь у славутичской молодежи есть место для развлечений!
Зародилась такая идея весной 2008 года. Уже летом был подписан договор с харьковской фирмой, которая занимается монтажом таких площадок. Общая стоимость сооружения — около 600 тысяч гривен. Треть из этих средств выделили спонсоры: «В основном эти деньги пошли на обустройство парка, в котором площадка расположена», — уточняет Лидия Николаевна. Остальные деньги — на само оборудование и его монтаж — из городского бюджета. — Уже в день открытия, на День Славутича, мы провели первые соревнования на новом стадионе, — говорит Лидия Николаевна. — В планах уже второе мероприятие — на фестивале «ЗОСя». Что будет дальше — посмотрим. Но уже сейчас мы с радостью приглашаем к себе молодежь не только со всего Славутича, но и из близлежащих городов, прежде всего — из Чернигова.

В Чернигове все тихо

На первом славутичском соревновании экстремалов Slavutich extreme contest призовые места занимали не только хозяева, но и черниговские гости. Где же они этому всему учатся? Где тренируются? О жизни обычного «беэмиксера» рассказал победитель соревнований по прыжкам в высоту — Сергей Мальков. Оказывается, пороги разнообразных учреждений, в том числе государственных, и в Чернигове относятся к излюбленным местам тренировок.
— Раньше многие тренировались на парапете возле «Укртелекома» на проспекте Победы, — вспоминает уже второкурсник Сергей. — Там было очень удобно совершенствовать многие трюки, но последнее время охрана очень серьезно взялась нас оттуда «просить».
Кроме этого места излюбленным, особенно для скейтбордеров, остаются фонтаны на Аллее Героев.
— Периодически к катающимся подходят разные чиновники, интересуются, почему это мы городскую собственность портим, — продолжает Сергей. — Мы в ответ жалуемся на то, что кататься нам негде. Тогда нам рассказывают о планах специального парка… Но ничего конкретнее этих обещаний мы пока не слышали.
Те спортсмены, которым интересно кататься не на городских парапетах, а по дороге препятствий, пользуются услугами заказника Яловщина: там несколько лет назад инициативная молодежь сама обустроила себе трассу длинной около 400 метров — с препятствиями и трамплинами разной сложности.
— Но поскольку экологи были недовольны такой нашей деятельностью, — вспоминает велосипедист, — два года назад весной больше половины трассы сровняли с землей. Теперь мы перебрались на Подусовку, ближе к нефтебазе. Там нас пока никто не трогает.

Не все еще потеряно

— В планах уже давно есть постройка специальной площадки для занятий «беэмиксеров», — рассеивает темные тучи начальник отдела физкультуры и спорта горсовета Александр Стецько.
Правда, ни о проекте, ни о запланированном месте постройки Александр Николаевич говорить не хочет: «Бывает, скажешь, а ничего не получится — тогда тебя начинают обвинять, — делится опытом начальник. — Я стараюсь так: сначала сделал, а потом уже рассказал».
Оказывается, что если бы не известные финансово-экономические обстоятельства, то уже и строительство бы давно шло! А пока что ни на что конкретное рассчитывать нельзя.

* * * Как всегда, черниговцам остается только надеяться — в нашем случае на скорое окончание кризиса. «А то сколько ему уже можно длиться, — возмущалась недавно в троллейбусе блондинка в возрасте. — Побыл, да и хватит!»

Справка

BMX (от англ. Bicycle Moto Сross) — велосипедный вид спорта. Зародился в Калифорнии в 1970-х. С самого начала он появился как подготовка молодого поколения мотофристайлеров, для которых настоящие мотоциклы были слишком велики, и с ходом времени уже развился в отдельный вид спорта. В программе летних Олимпийских игр с 2008 года.
Дерт — катания на грунтовых трассах и треках.
Флэт — катания на асфальтированных площадках, выполнение различных трюков. Стрит — катания на гранях перил, скамеек, парапетов.

Скейтборд (англ. skateboard) — роликовая доска, сокращенно — скейт. Представляет собой доску на четырех колесах. Имеет специальную конструкцию подвески колес, обеспечивающую при маневрировании поворот в ту или иную сторону.
Флэтленд — (в переводе flat — ровный, land — земля) — трюки, выполняемые на ровной поверхности (асфальт, гранитные плиты) без препятствий.
Слайды (slides), гринды (grinds) — трюки, выполняемые на гранях, трубе и на всем, на чем можно скользить.
Фристайл (freestyle) — стиль, в котором трюки делаются только на плоскости. Фрикерство (от англ. freak — уродство, извращение) — это эмоциональный способ самовыражения у скейтеров, заключающийся в ломании скейтборда различными способами.
Источник: http://www.gorod.cn.ua/news_10388.html

Подписано соглашение по внедрению Программы Развития ООН в Донецкой области

Состоялось подписание трехстороннего Соглашения о партнерстве между Донецким областным советом, Донецкой облгосадминистрацией и Программой развития ООН в Украине в рамках внедрения общего Проекта Европейского Союза и Программы Развития ООН «Местное развитие, ориентированное на общество».

Соглашение было подписано вчера в Донецком областном совете. На церемонии подписания присутствовал заместитель председателя Донецкого облсовета Владимир Ишков, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов, также Глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейр и Уполномоченный руководитель офиса ПРООН Эрджан Мурат.

Соглашение о партнерстве закрепляет обязательство сторон относительно выполнения двустороннего сотрудничества в сфере местного развития в рамках внедрения общего Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, ориентированное на общество».

«Донецкая область имеет опыт долгосрочного и продуктивного сотрудничества с разными зарубежными проектами технической помощи, благодаря которым мы приобретаем необходимые знания в вопросах разработки стратегии социально- экономического развития. Я глубоко убежден, что общее сотрудничество с международными организациями помогает нам ускорить интеграционные процессы в Европейское содружество».

Во время мероприятия были также подписаны соглашения о партнерстве с 8 районами области, отобранными для участия в Проекте на конкурсной основе: Артемовским, Новоазовским, Красноармейским, Константиновским, Тельмановским, Старобешевским, Словянским и Добропольским. Соглашения закрепляют обязательство относительно сотрудничества и софинансирования 5 проектов местных громад в каждом из районов (45% от стоимости проекта или около 70 тыс. грн на проект).

В отобранных районах жители сел, поселков и небольших городов (с населением до 10.000 чел.) смогут организоваться в громаду, определить приоритеты для улучшения условий проживания и предложить для финансирования один проект. В каждом из 8 районов области на конкурсной основе будет отобрано 5 проектов для финансирования. Микро-проекти громад будут софинансироваться Проектом (50%, до $10.000), местным бюджетом (от 45%) и громадой (5%).

Приоритетными сферами для общественных инициатив является: здравоохранение (поддержка сети фельдшерско-акушерских пунктов); энергетика (энергосберегающие мероприятия, увеличения использования восстановительных источников энергии, и тому подобное); окружающая среда (утилизация отходов, обезвреживания запасов пестицидов и тому подобное); коммунальное водоснабжение; коммунальный транспорт (преодоление изолированности в сельской местности).
Источник: http://korrdon.info/events/10229-podpisano-soglashenie-po-vnedreniju.html

Реклама

Комментарии»

No comments yet — be the first.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: